Joga / Yoga 12

Značaj i kratka istorija joge

  • Vreme za čitanje teksta: 8 min.

Značaj joge

Reč joga znači jedinstvo i potiče od sanskritske reči yuj, što znači ujediniti. To praktično znači da je joga način balansiranja tela, uma i emocija.

Joga je drevna metoda samorazvoja koja podrazumeva upotrebu tehnika: fizičkih položaja (Asana), vežbi upravljanja pranom (Energijom) putem disanja (Pranayama), relaksaciono-meditativnih vežbi (Yoga Nidra ili Pratjahara), koncentracije (Dharana), meditacije (Dhjana) i samorealizacije (Samadhi).

Značaj praktikovanja joge sve više se ogleda i u rezultatima koji se postižu u radu sa decom sa posebnim potrebama i osobama trećeg doba.

Neke od prednosti praktikovanja joge:

  • podstiče fizičko zdravlje
  • normalizuje aktivnost fizioloških sistema
  • pomaže u uspostavljanju emocionalne ravnoteže
  • produbljuje i usklađuje disanje, što dovodi do stabilnosti u organizmu i jačanje imunog sistema
  • jača stvaranje oslonca u sebi usmeravajući pojedinca ka otkrivanju unutrašnjih potencijala koji ga povezuju sa smislom
  • pojačava kreativnost i mentalnu stabilnost
  • povećava fleksibilnost zglobova i celog tela
  • reguliše krvni pritisak

Poreklo joge

Usled nedostatka materijalnih dokaza u vidu sačuvanih tekstova, veoma je teško utvrditi tačan nastanak i rani razvoj joge, posebno što indijska tradicija nije pridavala značaja hronološkom aspektu nastanka njenih učenja.

Treba imati u vidu da su se znanja prenosila usmeno. Ipak, mogu se razlikovati četiri glavna istorijska perioda razvoja joge:

Arhaični (cc 3000—1500. p. n. e.)

Pretpostavlja se, na osnovu arheoloških istraživanja ranih civilizacija doline Inda (Harapa i Mohenđo-Daro) i pronađenih figura, koje prikazuju lik proto-Šive, da počeci joge sežu u 3. milenijum p. n. e. U pisanom obliku, neki elementi joge, se nalaze opisani već u najstarijim vedama, datiranim u isti period.

Vede su najstariji spomenici sanskritske književnosti, svete knjige brahmana u Indiji.

Pred-klasični (cc 1500. p. n. e.- 200 p. n. e.)

U ovom periodu, učenje joge se, u sve razvijenijem obliku, nalazi u ezoteričnim učenjima ranih UpanišadaMahabharati i Ramajani, indijskim nacionalnim epovima, kao i učenjima budizma i đžainizma.

Klasični (cc 200. p. n. e. – 200 n. e.)

Učenja zasnovana na Patanđalijevim Joga sutrama i brojnim komentarima na njih, nastalih u kasnijem periodu.

Post-klasični (nakon 200 n. e.)

Jogijska učenja inspirisana starijim učenjima, čija je zajednička karakteristika nedualni pogled na stvarnost, a koja su razrađena nakon Patanđalijevih joga sutri.

Njen nastanak se vezuje za susret Arijaca i Dravida u Indiji. Znanja o joga metodu, koja se nalaze u Vedama, Upanišadama i drugim izvornim spisima uobličio je i sistematizovao Patanđali u legendarnom spisu Joga sutre.

Za razliku od mnogih filozofskih sistema, koji se bave uglavnom misaonim istraživanjem čoveka, života i sveta, sistem joge stavlja naglasak na praktične telesne i psihičke vežbe, u cilju razvoja svih potencijala pojedinca.

Moderna joga XX veka

Do danas joga kao disciplina samorazvoja uspeva da sačuva svoju autentičnost u značajnoj meri zahvaljujući Patanđalijevom trudu.

Danas su joga tehnike važne u zdravstvenoj preventivi, kao i rehabilitaciji. Prisutne su u psihoterapeutskim metodama, kao vid relaksacionih vežbi, kao nezavisni terapeutski metod.

Koriste se i kao sredstvo za postizanje vrhunskih rezultata u sportu i umetnosti.

Izvan Indije, joga je najpoznatija u obliku hatha joge – fizičkih položaja tela (asana), često kombinovanih sa vežbama disanja (pranayama), i tehnikama joga meditacije (dhyana).

U modernoj jogi, posebno na Zapadu, težište se stavlja na praksu, koja može biti više telesno, ili meditativno usmerena, a manje na samu filozofiju.

Guruima i doktrinama, za razliku od tradicionalne joge, se pridaje manji značaj. Upućujući na pozitivni uticaj vežbanja, joga se posmatra kao doprinos ličnom razvoju, u velikoj meri nezavisno od religioznih, ili ideoloških pogleda praktikanta.

Zahteva u pogledu ponašanja ima manje i shvaćeni su više kao preporuke, nego kao obavezujući uslovi. Metode pročišćavanja se procenjuju po njihovom delovanju na psihosomatsko zdravlje. (wikipedia).

Potrebna vam je
internet prezentacija?

Nudimo vam mogućnost promocije vašeg joga centra kroz postavljanje POTPUNO BESPLATNE INTERNET STRANICE na našem sajtu.

Skorašnje objave

Ostavite komentar